Styrelsen

Styrelsen 2019

Från vänster:

Cecilia Ek, ordförande

Katarina Kulig, suppleant

Susanne Ström, ledamot

Gudrun Hjorth, kassör

Rolf Nilsson, suppleant

Anna Zabuna, suppleant

Saknas på bild:  Mia Hall och Anna Svensson