Styrelsen

Styrelsen 2019

Från vänster:

Cecilia Ek, ordförande

Katarina Kulig, suppleant

Susanne Ström, ledamot

Gudrun Hjort, kassör

Rolf Nilsson, suppleant

Anna Zabuna, suppleant

Vid en extrastämma i maj 2019 ska ytterligare 

två ledamöter väljas in (vakanta platser)