Om oss

Stockholms Makalösa Föräldrar är en lokalförening tillhörande Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar. Föreningen bildades 1997 av ensamstående föräldrar som såg ett behov av att träffa andra i samma eller liknande situationer. Föreningens syfte är att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och deras barn.  Föreningen uppnår sitt syfte genom att på olika sätt hjälpa medlemmarna och deras barn till positiva och stärkande aktiviteter, såväl psykiska som fysiska. Vi ordnar nätverksträffar, arrangerar läger och utflykter, pysselaktiviteter, föreläsningar och gemensamma picknickar. Aktiviteter kan vända sig till barn, föräldrar eller både och. Vi arbetar med att skapa fasta eller rörliga mötesplatser för att stärka målgruppen, t.ex. familjenätverk, föräldranätverk, läger, utflykter och självhjälpsgrupper.  Vi arbetar med HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP, dvs. föräldrarna får hjälp i att hjälpa sig själva och sina barn i den situation de befinner sig i. Genom att hitta andra i liknande situation bryter vi känslor av ensamhet och isolering, och både föräldrar och barn får vänner för livet!