Om föreningen

Stockholms Makalösa Föräldrar är en lokalförening tillhörande Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar. Föreningen bildades 1997 av ensamstående föräldrar som såg ett behov av att träffa andra i samma eller liknande situationer. Ett av föreningens syfte är att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och deras barn – och ha trevligt tillsammans!  Vi ordnar nätverksträffar, arrangerar läger och utflykter, pysselaktiviteter, föreläsningar och gemensamma picknickar. Aktiviteter kan vända sig till barn, föräldrar eller både och. Vi arbetar med att skapa fasta eller rörliga mötesplatser för att stärka målgruppen, t.ex. nätverksträffar, läger, utflykter och andra aktiviteter. 

Genom att hitta andra i liknande situation får både föräldrar och barn vänner för livet!

 

 

Makalösa Styrelsen 2024

Cecilia Ek, Ordförande     
Anna Linde, Kassör           
Mia Hall, Ledamot
Suada Dervisevic, Ledamot
Tuss Nurminen, Ledamot 
Marianne Blom, Ledamot       
Olga Timofeeva, Suppleant 
Rupesh Rajani, Suppleant